حامد همایون

15
1

سید حامد محمودزاده، با نام هنری حامد همایون، خواننده و آهنگساز ایرانی است. اولین تک آهنگ انتشار یافته توسط حامد همایون چتر خیس نام داشت. او همچنین اولین آلبوم رسمی خود به اسم دوباره عشق را در ۲۳ دی ۱۳۹۵ منتشر کرد. آثار وی توسط شرکت فرهنگی هنری ترانه شرقی منتشر می‌شوند.

همایون در فاصله ۶ ماه بیش از ۲۰۰ کنسرت برگزار کرد و پس از این اتفاق محسن رجب پور مدیر مؤسسه ترانه شرقی برای ثبت این رکورد در گینس اقدام کرد.

آلبومهای حامد همایون

حامد همایونبرزخ عاشقی

دانلود آلبوم جدید حامد همایون به نام برزخ عاشقی

آهنگهای حامد همایون

حامد همایونقول مردونه

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام قول مردونه

حامد همایونبعضی اسما

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام بعضی اسما

حامد همایونمراقبتم

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام مراقبتم

حامد همایونحس عاشقی

دانلود آهنگ حامد همایون به نام حس عاشقی

حامد همایونشایعه

دانلود آهنگ حامد همایون به نام شایعه

حامد همایونالبرز

دانلود آهنگ حامد همایون به نام البرز

حامد همایوندلواپسی

دانلود آهنگ حامد همایون به نام دلواپسی

حامد همایونچشم ما روشن

دانلود آهنگ حامد همایون به نام چشم ما روشن

حامد همایونخدا همین حوالیه

دانلود آهنگ حامد همایون با نام خدا همین حوالیه

حامد همایون معجزه

دانلود آهنگ حامد همایون به نام معجزه

حامد همایون باور

دانلود آهنگ حامد همایون به نام باور

حامد همایونپرسه

دانلود آهنگ حامد همایون به نام پرسه

حامد همایون خلسه

دانلود آهنگ حامد همایون به نام خلسه

حامد همایونای عشق

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام ای عشق

حامد همایوننارفیق

دانلود آهنگ حامد همایون به نام نارفیق