سامان جلیلی

42

سامان جلیلی متولد روز ۳ مرداد ۱۳۷۰ متولد کرج و اصالتا شمالی (مازندران بابل) است. ملیت ایرانی و پیشه خواننده سبک پاپ می باشد و در حدود ۱۸۵ سانتی‌متر قد دارد.

سامان جلیلی از نوجوانی علاقه زیادی به خوانندگی داشته و از ۱۶ سالگی گیتار زدن را شروع کرده و با تشویقی که از سمت خانواده و دوستان داشته تصمیم گرفته این کار را به صورت جدی و حرفه ای دنبال کند.

ملودی تلافی اولین کاری است که از سامان جلیلی پخش شد. دانشجوی انصرافی رشته ی معماری دانشگاه آزاد واحد آیت ا… آملی بوده است. در حال حاضر خانواده اش در جزیره کیش زندگی می کنند.

سامان جلیلی خواننده سبک پاپ اهل ایران است که پس از انتشار زیرزمینی آثارش در ایران اولین آلبوم رسمیش با نام پرتگاه در ۵ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شد.

آهنگهای سامان جلیلی

سامان جلیلیخدایی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام خدایی

سامان جلیلیبخند

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام بخند

سامان جلیلی آروم جون

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام آروم جون

سامان جلیلیهوس

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام هوس

سامان جلیلی خوشگلا

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام خوشگلا

سامان جلیلی کوه

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام کوه

سامان جلیلیدیوار

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام دیوار

سامان جلیلیعشق

دانلود آهنگ  سامان جلیلی به نام عشق

سامان جلیلی ساقی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام ساقی

سامان جلیلیمگه داریم

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام مگه داریم

سامان جلیلیقاتل

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام قاتل

سامان جلیلیقبول کن

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام قبول کن

سامان جلیلیجذاب

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام جذاب

سامان جلیلیکافر

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام کافر

سامان جلیلیمعبد

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام معبد

سامان جلیلی فال

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام فال

سامان جلیلی تقاص

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام تقاص

سامان جلیلی کور

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام کور

سامان جلیلینازک نارنجی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام نازک نارنجی

سامان جلیلی و حامد برادرانتورو دوست دارم

دانلود آهنگ سامان جلیلی و حامد برادران به نام تورو دوست دارم

سامان جلیلیطرفدار

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام طرفدار

سامان جلیلیدرد

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام درد

سامان جلیلینشد که نشد

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام نشد که نشد

سامان جلیلیخاص

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام خاص

سامان جلیلیدنیا

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام دنیا

سامان جلیلیچتر

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام چتر

سامان جلیلیجنون

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی با نام جنون

سامان جلیلیبارون

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام بارون

سامان جلیلیجاده

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام جاده

سامان جلیلیدیوونه

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام دیوونه

سامان جلیلیخوشبختی

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام خوشبختی

سامان جلیلی قلب تو

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام قلب تو

سامان جلیلی یکی به دو

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام یکی به دو

سامان جلیلیفوق العاده

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام فوق العاده

سامان جلیلیسر به راه

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام سر به راه

سامان جلیلی تو دلی

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام تو دلی

سامان جلیلی لجباز

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام لجباز

سامان جلیلیآزادی

دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی به نام آزادی

سامان جلیلی بی نظیر

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام بی نظیر

سامان جلیلیعاشقتم

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام عاشقتم

سامان جلیلیپس من چی

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام پس من چی

سامان جلیلیدنبال من نگرد

دانلود آهنگ سامان جلیلی به نام دنبال من نگرد