سینا پارسیان

17

سینا پارسیان متولد ۲۸ اسفند ۶۸ میباشد. اول در رشته ی مهندسی مکانیک مشغول تحصیل بوده و بعد به رشته مهندسی معماری تغییر رشته داده است. کارشناسی‌ را در رشته مهندسی معماری گرفت. از دوران طفولیت به شعر و موسیقی علاقه داشته است.

آهنگهای سینا پارسیان

سینا پارسیان قطار 2

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام قطار 2

سینا پارسیان دیوار کج

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام دیوار کج

سینا پارسیانقلابی

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام قلابی

سینا پارسیانانتها

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام انتها

سینا پارسیانکم دارمت

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام کم دارمت

سینا پارسیانمارادونا

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام مارادونا

سینا پارسیانمصر

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام مصر

سینا پارسیان و پرستوالّا و بلّا

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان و پرستو به نام الّا و بلّا

سینا پارسیاننمیتونی

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام نمیتونی

سینا پارسیانپیغمبر

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام پیغمبر

سینا پارسیاناون روز

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام اون روز

سینا پارسیانکی

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام کی

سینا پارسیانحلقه به گوش

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام حلقه به گوش

سینا پارسیانتکیه گاه

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام تکیه گاه

سینا پارسیانقطار

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام قطار

سینا پارسیانکشتی 3

دانلود آهنگ جدید سینا پارسیان به نام کشتی 3

سینا پارسیانال

دانلود آهنگ سینا پارسیان به نام ال