علیرضا روزگار

11

علیرضا روزگار متولد 1360 در مرودشت، خواننده است.

فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی برق است، وی دارای سه برادر و دوخواهر دارد و خودش فرزند پنجم خانواده می باشد، پدرش موذن و قاری قرآن و بسیار خوش صدا بوده است.

آهنگهای علیرضا روزگار

علیرضا روزگارشب بیداری

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام شب بیداری

علیرضا روزگارزندونى

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام زندونى

علیرضا روزگارچیکو چیک

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام چیکو چیک

علیرضا روزگاربرگ برنده

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام برگ برنده

علیرضا روزگاربا اینکه دورم

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام با اینکه دورم

علیرضا روزگاریه چی کم داره

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار به نام یه چی کم داره

علیرضا روزگارشطرنج

دانلود آهنگ علیرضا روزگار به نام شطرنج

علیرضا روزگارناری ناری

دانلود آهنگ علیرضا روزگار به نام ناری ناری

علیرضا روزگارناز داره

دانلود آهنگ علیرضا روزگار به نام ناز داره

علیرضا روزگارقلبم

دانلود آهنگ علیرضا روزگار به نام قلبم

علیرضا روزگارلیلا بانو

دانلود آهنگ علیرضا روزگار به نام لیلا بانو