مسعود صادقلو

35

مسعود صادقلو در سال ۱۳۶۵ در تهران و در خانواده ای متوسط متولد شد. صادقلو خواننده جوان در سال ۹۵ به خوبی شناخته شد؛ وی با اجرای چند آهنگ توانست به خوبی شنیده شود به طوری که این مسئله را می توان از صفحه اینستاگرام او مشاهده نمود . علاقه ی او به موسیقی از دوران کودکی آغاز شد و این علاقه را در نوجوانی با شدت بیشتری پیگیری کرد؛ آواز کلاسیک را نزد محمدرضا صادقی گذراند. اولین بار با فیت دادن شروع به قدم در راه موسیقی زیرزمینی گذاشت، همکاریش اش با رضا شیری و سپس مسعود جهانی کارهایش را حرفه ای منتشر کرد و خیلی زود دیده شد.

آهنگهای مسعود صادقلو

مسعود صادقلو بازیچه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام بازیچه

مسعود صادقلو دوباره

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام دوباره

مسعود صادقلو مثل گل

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام مثل گل

مسعود صادقلوشاهکار

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام شاهکار

مسعود صادقلواسمت چیه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام اسمت چیه

مسعود صادقلوتو یه نفر

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام تو یه نفر

مسعود صادقلودوا درمون

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام دوا درمون

مسعود صادقلو فرق داشتی واسم

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام فرق داشتی واسم

مسعود صادقلوسه حرفی

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام سه حرفی

مسعود صادقلو حالا حالاها

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام حالا حالاها

مسعود صادقلو زندگی خودمه

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام زندگی خودمه

مسعود صادقلوعشق لازم

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام عشق لازم

مسعود صادقلونقطه ضعف (ریمیکس)

دانلود ریمیکس جدید مسعود صادقلو به نام نقطه ضعف

مسعود صادقلونقطه ضعف

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام نقطه ضعف

مسعود صادقلو و مهدی حسینیزیر بارونا برقص

دانلود آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی به نام زیر بارونا برقص

مسعود صادقلو و مهدی حسینیآخر شب

دانلود آهنگ مسعود صادقلو و مهدی حسینی به نام آخر شب

مسعود صادقلوپریشب

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام پریشب

مسعود صادقلوشب آهنگی

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام شب آهنگی

مسعود صادقلوتله

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام تله

مسعود صادقلوهمسفر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام همسفر

مسعود صادقلوآهن ربا

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام آهن ربا

مسعود صادقلوزده بارون

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام زده بارون

مسعود صادقلومسکن

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام مسکن

مسعود صادقلوکارما

دانلود آهنگ جدید مسعود صادقلو به نام کارما

مسعود صادقلو برگرد دوباره

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام برگرد دوباره

مسعود صادقلومگه جنگه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام مگه جنگه

مسعود صادقلوخاطره

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام خاطره

مسعود صادقلو خاص بودیم

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام خاص بودیم

مسعود صادقلو وابستگی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام وابستگی

مسعود صادقلو آروم آروم

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام آروم آروم

مسعود صادقلوبی عاطفه

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام بی عاطفه

مسعود صادقلو دورهمی

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام دورهمی

مسعود صادقلو خلوت

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام خلوت

مسعود صادقلو چتر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام چتر

مسعود صادقلوبی آرایش

دانلود آهنگ مسعود صادقلو به نام بی آرایش